мрежа

 • 81БИТНЕТ — (анг. BITNET, скр. од Because it s Time Network) комп. глобална компјутерска мрежа со околу 4. 000 компјутери во која се вклучени академските центри од САД, Канада и Европа …

  Macedonian dictionary

 • 82ЕАРН — (анг. EARN, скр. од European Academic Research Network) Европска академска истражувачка мрежа …

  Macedonian dictionary

 • 83Интернет — (анг. Internet) комп. светска компјутерска мрежа што им овозможува на корисниците пристап до светски познати големи бази на податоци и други онлајн сервиси создадена е во 1969 година од Американското министерство за одбрана има над 50 милиони… …

  Macedonian dictionary

 • 84ЛАН — (анг. LAN, скр. од local area network локална мрежа) комп. поврзување на два или повеќе персонални или други компјутери со помош на кабли со цел да вршат размена на информации и да имаат пристап до ресурсите што им стојат на располагање (принтер …

  Macedonian dictionary

 • 85агентура — (лат agentura) 1. мрежа од шпиони и диверзанти на непријателски влади, работата на агентите, застапништво, подружница, филијала на фирма, 4. посредништво во работата …

  Macedonian dictionary

 • 86амфиблестроидитис — (грч amphiblestron мрежа) мед воспаление на мрежницата на окото …

  Macedonian dictionary

 • 87бадминтон — (анг badminton) спорт игра слична на тенисот, се игра со рекети и со топчиња со всадени пера на едната страна, преку мрежа распната на 155 см од земјата …

  Macedonian dictionary

 • 88далјан — (тур. dalyan) брана, преграда од колци, прачки и сл., особено на вода за распнување на рибарска мрежа …

  Macedonian dictionary

 • 89дрифтер — (анг. drifter) мал рибарски брод на моторен погон за лов со мрежа на отворено море …

  Macedonian dictionary

 • 90идентификација — (лат. identificatio) 1. установување на идентичност, еднаквост меѓу нешто 2. утврдување на нечиј идентитет 3. комп. процес со кој се утврдува идентитетот на корисникот што се обидува да се приклучи во компјутерски систем, мрежа или онлајн сервис …

  Macedonian dictionary